Dôstojná rozlúčka s vašim blízkym

Komplexné pohrebné služby v Starej Ľubovni

Spoločnosť Memorium je profesionálna pohrebná služba, ktorá zabezpečuje všetky náležitosti súvisiace s poslednou rozlúčkou.

O nás

Spoločnosť Memorium

Strata blízkeho je pre každého ťažká.

Bolesť z odchodu blízkeho nemôžeme zmierniť, ale môžeme Vám uľahčiť túto smutnú situáciu poskytnutím komplexných pohrebných služieb na profesionálnej úrovni, aby ste boli čo najmenej zaťažení starosťami so zabezpečovaním poslednej rozlúčky.

Ako postupovať pri úmrtí

Úmrtie v nemocnici alebo domove dôchodcov

Ohlásenie o úmrtí

Úmrtie Vám oznámi personál zariadenia, ktorí Vám poskytne všetky informácie o úmrtí a o mieste, kde sa zosnulý nachádza.

Kontaktujte nás

Následne nás kontaktujte na čísle 0948 811 133, kde dojednáme všetky náležitosti súvisiace s poslednou rozlúčkou.

Zastavte sa

Zastavte sa osobne v našej kancelárii na adrese Obrancov mieru 10, Stará Ľubovňa a prineste so sebou oblečenie pre zosnulého.

Ak nastalo úmrtie doma

Obhliadajúci lekár

Zavolajte obhliadajúceho lekára na infolinke 112, ktorý vykoná obhliadku a vystaví List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí. Lekár rozhodne, či je potrebné vykonať pitvu alebo nie.

Kontaktujte nás

Následne nás kontaktujte na čísle 0948 811 133, kde dojednáme všetky náležitosti súvisiace s poslednou rozlúčkou.

Zastavte sa

Zastavte sa osobne v našej kancelárii na adrese Obrancov mieru 10, Stará Ľubovňa a prineste so sebou oblečenie pre zosnulého.

Prevoz zosnulého

Transport

Prevozy zosnulých zabezpečujeme vozidlami Renault Trafic a Mercedes Vito, ktoré spĺňajú nielen slovenské ale aj európske normy. Vozidlá sú označené decentne, tak aby prevoz zosnulého prebehol dôstojne.

Komplexné služby

Po dohode s pozostalými zabezpečíme prevoz zosnulého, výber truhly, vencov, smútočného oznámenia, krížika podľa predstáv. Vrámci našich služieb zariadíme potrebnú dokumentáciu na príslušnych úradoch.

Memorium, s.r.o.

Obrancov mieru 10, 064 01 Stará Ľubovňa

(oproti Ľubovnianskej nemocnici)

NONSTOP