Kontakt

Volajte NONSTOP
0948 811 133
0907 453 881

 

Nájdete nás:

OPROTI  NEMOCNICI  SL
Obrancov mieru 10
064 01 Stará Ľubovňa

Ako postupovať pri úmrtí

1. Ak nastalo úmrtie v nemocnici alebo domove dôchodcov:

– úmrtie Vám oznámi personál zariadenia, ktorí Vám poskytne všetky informácie o úmrtí a o mieste, kde sa zosnulý nachádza

– vtedy treba prísť do kancelárie pohrebnej služby alebo nás kontaktovať 0948 811 133, 0907 453 881 a dojednať všetky náležitosti súvisiace s poslednou rozlúčkou / prevoz zosnulého, výber truhly, vencov, smútočného oznámenia, krížika a zariadenie potrebných dokumentov /

– treba doniesť aj oblečenie pre zosnulého

2. Ak nastalo úmrtie doma:

– je potrebné zavolať obhliadajúceho lekára / 112 /, ktorý vykoná prehliadku zosnulého a vystaví  „ List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí “.

– lekár rozhodne, či je potrebné vykonať pitvu alebo nariadi pohreb v zákonnej lehote

– keď nie je potrebná pitva, treba prísť do kancelárie pohrebnej služby alebo nás kontaktovať  0948 811 133, 0907 453 881a dojednať všetky náležitosti súvisiace s poslednou rozlúčkou  / prevoz zosnulého, výber truhly, vencov, smútočného oznámenia, krížika a zariadenie potrebných dokumentov /